Spara med SMART:a mål!

Spara med SMART:a mål!

Ett ekonomiskt mål är att skriva ner vad du vill uppnå med dina pengar. Det kan vara stort, det kan vara litet. Pengarnas storlek och omfattning spelar ingen som helst roll Många människor tycker inte om att sätta ekonomiska mål eftersom de känner att de planerar för...